Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och är en del av undervisningen i grundskolan. Syftet är att eleven ska få kunskaper om sig själv och arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.


Information på den här sidan
» Prao i Åre kommuns grundskolor
» Praoperioder läsåret 2021
» Viktigt att veta inför prao
» Kontaktpersoner
» Information för arbetsgivare som vill ta emot prao-eleverPrao i Åre kommuns grundskolor

Prao är en obligatorisk del av undervisningen i grundskolan reglerat i skollagen (2010:800, 10 kap § 8a). I Åre kommuns grundskolor gör eleverna sin prao under en vecka i årskurs 8 och under en vecka i årskurs 9. Inför praoveckorna kan du som elev välja en av de prao-platser som finns i skolans platsbank samverka.nu eller välja en egen plats. Vill du välja en egen plats kontaktar du din studie- och yrkesvägledare för mer information. 

 

Praoperioder läsåret 2021/2022

Årskurs 8

Duveds skola: vecka 14
Hallens skola: vecka 47
Mörsils skola: vecka 12

Årskurs 9

Duveds skola: vecka 40-41
Hallens skola: vecka 42-43
Mörsils skola: vecka 46

 


Viktigt att veta inför PRAO

Arbetskläder

Välj lämplig klädsel för praoplatsen. Om praoplatsen erbjuder skyddskläder ska dessa användas.

Arbetstider

Du ska följa praoplatsens arbetstider och inte skolschemat. Arbetstiderna får anpassas efter busstider och till praoplatsens möjlighet att ta emot dig men du får inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00. Arbetstiden bör vara minst 6 timmar eller som mest 8 timmar per dag.

Resor

Eleverna tar sig till och från sin praoplats på egen hand. Är praoplatsen förlagd utanför länet får man ett resebidrag på max 550 kr totalt för samtliga praoperioder i grundskolan. 

Lunch

Vissa praoplatser bjuder på lunch men vanligast är att du tar med dig matlåda och äter tillsammans med din handledare. Det går också bra att äta lunch i närmaste skolmatsal. Den som tar med sig egen matlåda får matersättning med 70 kr/dag.

Handledare

Du kommer att få en handledare på praoplatsen som ser till att du blir väl omhändertagen och anpassar arbetsuppgifterna efter dina förutsättningar.

Arbetsmiljö

Skolan och praoplatsen har tillsammans ansvar för din arbetsmiljö under praon. Skolan riskbedömer praoplatsen tillsammans med arbetsgivaren och vidtar åtgärder om det behövs. Du får bara utföra lättare och riskfritt arbete under din prao. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta.

Försäkring

Du har en olycksfallsförsäkring genom Åre kommun och är försäkrad även under praoveckan. Om du råkar ut för en olycka på praoplatsen din studie- och yrkesvägledare eller din mentor.

pdf Kollektiv olycksfallsförsäkring 2020 (86 KB)

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning måste vara frånvarande från praoplatsen ska vårdnadshavaren anmäla detta både till praoplatsens handledare och till skolan varje dag som du är frånvarande. Frånvaroanmälan till skolan görs via Skola24.

Du får inte avbryta din prao utan att först ha kontaktat din studie- och yrkesvägledare eller mentor.

Kontaktpersoner

Skolornas kontaktpersoner gällande prao och studie- och yrkesvägledning:

Hallen
Studie- och yrkesvägledare
Susanne Moänge
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-162 26, 070-289 96 30

Mörsil, Stamgärde, Racklöfska och Kall
Studie- och yrkesvägledare
Ebba Nylén
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-168 19, 070-258 34 60

Duved
Studie- och yrkesvägledare
Christina Bäck
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Information för arbetsgivare som vill ta emot prao-elever

Är du arbetsgivare och vill ta emot prao-elever? Här kan du läsa mer om samverkan mellan skola och arbetsliv i Åre kommun.