Tillsammans med länets kommuner mäter Åre kommun narkotika i avloppsvattnet. Mätningarna genomförs två gånger per år i Åre/Duved och i Järpen.

Den senaste mätningen genomfördes i mars 2024 och visar rester av narkotika både i Åre/Duved och i Järpen. Jämfört med övriga länet ligger mätvärdena i Åre kommun relativt lågt.

Viktigt att komma ihåg är att mätningarna av narkotika i avloppsvatten genomförs under två dygn per år. De andra 363 dagarna vet vi inte hur det ser ut i avloppsvattnet. För att få en så verklighetstrogen bild av narkotikaläget som möjligt är behöver bilden därför kompletteras med statistik och information från socialtjänst, skola, polis och hälsocentral med flera.

De första två mätningarna under 2021 och 2022 visade oroväckande höga värden av cannabis i avloppsvattnet från Järpens reningsverk. De efterföljande fem mätningarna visar betydligt lägre resultat. Det är visserligen glädjande men ingen anledning till att slå av på takten då det gäller åtgärder för att motverka narkotikaanvändande.

Arbetet mot narkotika i Åre kommun

Sedan många år finns en uppbyggd samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, hälsocentral, fritid. Nu tar vi steget vidare och inrättar metoden SSPF, vilket står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. På varje högstadieskola kommer det från och med hösten 2024 finnas en SSPF-grupp som arbetar med tidiga insatser till ungdomar det finns oro för.

I linje med nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete planeras ett Brottsförebyggande råd startas upp under hösten, bestående av ledning inom politik och tjänsteorganisation. Rådets uppgift blir att arbeta strategiskt och långsiktigt för att öka tryggheten i Åre kommun.

Narkotika är en utmaning på samhällsnivå, därför behöver hela samhället gemensamt mobilisera alla krafter för att motverka spridning av narkotika.

Samverkan och information utgör grunden för ett framgångsrikt narkotikaförebyggande arbete. Vuxenvärlden behöver agera när en ung person riskerar att fara illa. Tipsa alltid polis och socialtjänst om du bär på en sådan oro.

Åre kommun ska vara en trygg plats fri från narkotika.

Avloppsmätningar

Här kan du ta del av rapporten för narkotikaspår i avloppsmätningar t.o.m. mars 2024.

pdf Avloppsmätningar - narkotikaspår t.o.m. mars 2024 (1.82 MB)