Kommunalvalet vart fjärde år avgör vilka politiker som styr i kommunen. Ett sätt att engagera dig i vad som beslutas i Åre kommun är att gå med i en lokal partiförening.

Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. Genom att finnas på partiets valsedel har du därmed möjlighet att bli invald i kommunfullmäktige eller bli vald till att sitta i en politisk nämnd. Det finns också politiker representerade i olika rådgivande organ som kommunen samråder med i vissa frågor. Dessa är kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och samiskt förvaltningsråd.

De flesta politiker i Åre kommun är fritidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden. För mer information om hur du blir medlem i ett parti som sitter i kommunfullmäktige, kontakta respektive parti.

Styrande majoritet

Socialdemokraterna

Västjämtlands väl

Vänsterpartiet

Opposition

Centerpartiet

Moderaterna

Miljöpartiet de gröna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

 

Tänk på att det även kan finnas fler partier, men som inte är invalda i kommunfullmäktige den här mandatperioden.