Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall på farligt avfall stationen (FA-stationen) i Järpen. FA-stationen ligger på Fabriksvägen 3, klicka här för karta.

Farligt avfall ska märkas med uppgifter om innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd originalförpackningen om den finns kvar.

Exempel på farligt avfall:

  • Olja (spillolja/oljefilter)
  • Sprayburkar med kemikalier
  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Lim
  • Nagellack

Mindre företag

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift. Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, det vill säga ungefär 1 kubikmeter,

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

 

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla företag och verksamheter som:

 

- producerar farligt avfall

- transporterar farligt avfall

- tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

- mäklar eller handlar med farligt avfall

- behandlar farligt avfall.

 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter i Sverige av det nya avfallsregistret.

 

Vad ska vi anteckna?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.


Tre exempel
För att det ska bli ännu tydligare vad detta innebär i praktiken har Naturvårdsverket tagit fram några olika exempel från olika verksamheter. 

Frisör Sax & Kam
Östers bilverkstad
Sundstorp, det lilla lantbruket

 

Hur rapporterar vi?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på www.naturvardsverket.se/avfallsregister.

 

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om rapporteringen