Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall på farligt avfall stationen (FA-stationen) i anslutning till ÅVC i Järpen samt på ÅVC i Hallen och Brattåsen. FA kan även lämnas till FA-bilen på Staa ÅVC vissa dagar under året, se öppettider för Staa ÅVC.

Farligt avfall ska märkas med uppgifter om innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd originalförpackningen om den finns kvar.

Exempel på farligt avfall:

  • Olja (spillolja/oljefilter)
  • Sprayburkar med kemikalier
  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Lim
  • Nagellack

Mindre företag

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift. Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, dvs ca 1 m3.