Fiskmåsar kan upplevas som störande eftersom de för oljud, sprider fågelspillning på tomter och drar omkring sopor. Det är inte lämpligt att mata måsarna eftersom det bidrar till att fåglarna bosätter sig i området och det även kan locka fler måsar till platsen. Även andra skadedjur kan lockas till området av maten.

Fastighetsägare är enligt 9 kap 9 § skyldig att bruka bostäder på sådant sätt att de hålls fria från skadedjur, exempelvis måsar. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
 
För att förhindra att måsarna orsakar olägenhet rekommenderar miljöavdelningen att fastighetsägare:

  • sätter upp fågelskrämmor
  • förhindrar åtkomst till mat och sopor
  • försvårar för fåglarna att bygga bon på fastigheten.

Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong mellan den 1 april– den 31 juli. Det är under denna period inte heller tillåtet att förstöra fåglarnas bon eller ta och förstöra deras ägg.
 
Om du som fastighetsägare testat allt ovanstående och fortfarande har problem kan du vända dig till miljöavdelningen för hjälp. Läs mer.