Parkeringskarta

I centrala Åre har Åre kommun avgiftsbelagda parkeringsplatser. Privata aktörer erbjuder också parkeringar och information finns vid respektive parkering.

pdf Parkeringar i Åre – zoner, priser och tider (920 KB)  (en pdf på bilden ovan)

pdf Parkeringar i Åre – parkeringsautomaternas placering (161 KB)

Vid stora evenemang där parkeringar erbjuds utanför Åre med skyttelbusstrafik till- och från centrala Åre, kan parkeringsavgifterna i Åre by tillfälligt höjas.

 

Månadsparkering 

För dig som vill kunna parkera i Åre by ofta och längre tider finns det möjlighet att köpa biljett för månadsparkering vid kyrkan i Åre by (Kyrklägdan). Priset är 600 kr/månad. Köp en månadsbiljett i befintliga p-automater vid Kyrklägdan (ej SMS-park). Biljetten gäller endast för Kyrklägdan, från det datum du löst din biljett och en månad framåt. P-förbudet nattetid klockan 03-06 mellan 1 december och 30 april gäller även om du har månadsbiljett.

Parkering för husbil

Åre kommun saknar iordninggjorda kommunala ställplatser för husbil, men i centrala Åre är det är möjligt att parkera på stora parkeringen bredvid Åre gamla kyrka (Kyrklägdan) enligt gällande regler:
• Mellan 1 maj och 30 november är nattparkering tillåten
• Dagtid mellan kl 9 och 18 är det parkeringsavgifter

Parkering för husbil i Åre

Frågor & svar om parkeringar i Åre by

Kommunen har infört parkeringsavgifter för att öka tillgängligheten och för att befintliga parkeringar ska utnyttjas mer effektivt. Syftet är att medborgare och gäster enkelt ska kunna uträtta sina dagliga ärenden i byn. Ett av kommunens mål för Åre by är att skapa god tillgänglighet för många. 

 

Parkeringsavgifterna är också effektiva ur ett säkerhetsperspektiv. De minskar antalet trafikförseelser och felparkeringar som försvårar för räddningstjänsten att komma fram. Det förbättrar även möjligheten att snöröja på ett effektivt och bra sätt. 

Parkeringsintäkterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av Åre kommuns avgiftsbelagda allmänna parkeringar som är anlagda 2016. Ett eventuellt överskott från parkeringsavgifter ska användas för att utveckla och finansiera förbättringar och utökningar av befintliga och nya parkeringsområden. Eventuellt överskott ska också användas till andra trafikbefrämjande åtgärder inom centrala Åre som bidrar till en hållbar samhällsutveckling som överensstämmer med Åre kommuns hållbarhetsstrategi.  

Zon 1: avgift dagligen kl 09-18, 20 kr/timme, max 2 timmar
Zon 2: avgift dagligen kl 09-18, 10 kr/timme
Zon 3: avgift dagligen kl 09-18, 3 kr/timma eller 15 kr/dag

 

Detaljerad information kring zonindelningar, avgifter samt på vilka sätt du kan betala hittar du här:

pdf Parkeringar i Åre – zoner, priser och tider (920 KB)

 

Parkeringstiden är max två timmar i zon 1. 

 

Det finns även möjlighet att köpa biljetter för månadsparkering på Kyrklägdan. Se information under rubriken Månadsparkering ovan. 

 

Vid stora evenemang där parkeringar erbjuds utanför Åre med skyttelbusstrafik till- och från centrala Åre, kan parkeringsavgifterna i Åre by tillfälligt höjas.

Du kan starta och avsluta din parkering med mobiltelefonen. Det krävs ingen förregistrering för att använda tjänsten utan du kan på ett enkelt sätt komma igång väl på parkeringsplatsen.

 

Starta din parkering

SMS: Skicka ett SMS med Zonkod, Registreringsnummer och Personnummer till 0700-40 40 40. Exempel: 9999 ABC123 999999-9999

Du får då ett SMS med en bekräftelse som visar att en parkering har startats. Parkeringen är giltig först när du erhållit SMS-bekräftelsen. För att avsluta parkeringen skickar du ordet Avsluta till samma nr; 0700-40 40 40, även då får du en bekräftelse via SMS på att den har avslutats och hur mycket parkeringen kostade.   

 

App: Gå in på smspark.se och ladda ner SMS Parks-appen via App Store, Google Play eller Windows Store. Väl inne i appen väljer du ditt fordon, zonkod och planerad sluttid.

För betalning med utländsk telefon måste SMS Parks-appen användas.

 

Betala
Med SMS Park betalar du i efterhand med faktura eller kort. Detta innebär att alla parkeringar som gjorts under en månad faktureras i början av nästkommande månad. Exempel: Parkerar du i juni får du en samlad faktura för alla parkeringar i början av juli.

Första fakturan som skickas är en pappersfaktura, i denna tillkommer det en fakturaavgift om 25 kronor. Denna går givetvis att undgå, det finns även kostnadsfria betalsätt. I ditt bekräftelse-SMS som du får när du avslutat din första parkering medföljer ett lösenord som du kan använda för att logga in på smspark.se. Där kan du på ett enkelt sätt välja ett nytt betalsätt.

Kostnadsfria betalsätt (10 dagars betalningsvillkor)
E-postfaktura:
En faktura skickas till dig via mail, i denna finns även en specificerad faktura där alla parkeringar du gjort redogörs.

SMS-faktura:
En faktura skickas till dig via SMS, i denna finns OCR, belopp och bankgiro.

Kort:
En kortdragning görs från ditt betalkort i början av månaden.

www.smspark.se

Ansvaret för parkeringarna i byn är delat mellan flera aktörer och det är bra att känna till vem som ansvarar för vad. Så här hittar du rätt kontakt för parkeringsfrågor: 

Kommunala parkeringar: Åre kommuns kundtjänst 0647-161 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Parkeringar vid privatboende: Årehus har hand om parkeringarna kopplat till sina fastigheter, liksom övriga privata fastighetsbolag har. Vänd dig till respektive fastighetsbolag om du vill hyra en privat parkering eller för att ta reda på var eventuella gästparkeringar finns.

Parkeringar vid turistboende: Hotellen och andra boendeanläggningar har egna parkeringsplatser samt parkeringshus och ansvarar själva för dessa och hur de är avgiftsbelagda.

Parkeringar vid liftsystemet: SkiStar ansvarar för parkeringar vid liftarna och vilka av dessa som är avgiftsbelagda.

För att kunna sköta vinterunderhållningen är det parkeringsförbud kl. 03.00–06.00 mellan den 1 december och 30 april på kommunens allmänna parkeringsplatser. Privata aktörer som själva ansvarar för snöröjningen på sina parkeringsplatser kan ha andra regler.

En del gäster som har besökt Åre by tidigare kan säkert uppleva avgifterna negativt till en början. Men det är också rimligt att gästnöjdheten påverkas negativt om det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Parkeringsavgifterna som resulterar i ett jämnare flöde och högre omsättning av p-platser kan därför bidra till en mer positiv upplevelse. Liksom en väl fungerande snöröjning.

 

En stor del av Åres tillresta gäster kommer från städer och tätorter som har avgiftsbelagda parkeringar och är i hög grad vana vid systemet.

Åre kommun har egna parkeringsvakter som sköter övervakningen. 

Frågor rörande parkeringsövervakning mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kommunen och övriga aktörer har information om sina parkeringsplatser och dess regler skyltade vid respektive anläggning. Där finns även telefonnummer till den som är ansvarig för platsen. Q-park driftar på uppdrag av både näringslivet och kommunen parkeringsplatser. En annan aktör med privata uppdragsgivare är bevakningsbolaget Defensia.

 

Kommunens skyltning följer lagstiftningen och internationell standard.  

I displayen på parkeringsautomaterna går det att välja språk; svenska, engelska eller tyska. Det finns också en översiktskarta på engelska som är distribuerad till turistföretagen i byn. Du hittar den också högre upp på den här sidan. 

Pendlarparkeringar med motorvärmare och laddning för el- och hybridbilar finns vid järnvägsstationerna i Undersåker, Järpen och Mörsil.

 

Laddstationer för el- och hybridbilar finns på parkeringen Kyrklägdan i Åre. På webbplatsen uppladdning.nu finns mer information.

 

All information om pendlarparkeringar har vi samlat här.

En parkeringsanmärkning betalas till transportstyrelsen inom 8 dagar från utfärdandet. Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du söka rättelse hos Polismyndigheten, Box 707, 831 28 Östersund, telefon 114 14. Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider parkeringsanmärkningen. Om din begäran om rättelse godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Parkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905 och ange ärendenummer/OCR-nummer som står angiven på parkeringsanmärkningen. 

Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkar- och andra servicefordon i centrala Åre 

Det är tillåtet att tillfälligt parkera där det är parkeringsförbud i samband med lastning och lossning. Det är i första hand beställaren av arbetet (oftast fastighetsägaren) som ska vara behjälplig med parkering för hantverkare och andra servicefordon. I de fall det inte fungerar så finns möjlighet för hantverkare att erhålla tillfälligt parkeringstillstånd (max 4 timmar) på vardagar under dagtid genom att:

1. Sökande ringer in till kommunens kundtjänst, 0647-161 00.
2. Sökande får ett kontrollnummer, som skrivs på ett papper och läggs väl synligt i framrutan.

Tillståndet gäller på kommunal mark men inte där det strider mot trafikförordningens bestämmelser gällande parkering för nära korsning och övergångsställe, stannande förbud, parkering för rörelsehindrade eller på kommunens avgiftsparkeringar.