Klimatanpassning kan förklaras som processen som leder fram till en minskad eller eliminerad risk för negativa effekter av ett förändrat klimat.

Klimatanpassning kan till exempel vara fysiska åtgärder som att bygga skyddsvallar eller höja marknivån för att motverka översvämning. Det kan också vara informationskampanjer som ökar medvetenhet och kompetens om klimatförändringarnas effekter och anpassningsmöjligheter.

Klimatanpassningsarbetet är en del av Åre kommuns hållbarhetsarbete. Arbetet fokuserar i dagsläget på kommunorganisationens interna verksamhet och anledningen till detta är bland annat att organisationens kunskap inom området behöver öka. Arbetet kommer så småningom att utvecklas till att inkludera externt arbete.