Press och media

Här samlar vi pressmeddelanden från Åre kommun.

Intygskrav vid önskemål om specialkost

Från och med 22 augusti behöver barn och elever som önskar specialkost på Åre kommuns förskolor och skolor intyga detta genom visa upp läkarintyg eller journalkopia. Om önskemålen är av etiska, religiösa eller kulturella skäl behövs inget intyg. Enligt…

Senast ändrad 2019-08-01 Läs mer

Utökade medel garanterar feriearbete

Majoriteten i Åre kommun anser det viktigt att signalera att sysselsättning är ett prioriterat område. Socialnämnden har därför äskat medel för att garantera att alla ungdomar som uppfyller grundkriterierna och sökt feriearbete i Åre kommun ska få…

Senast ändrad 2019-07-01 Läs mer

Karl Dumky ny chef för barn- och utbildningskontoret

Nu är det klart att Karl Dumky blir ny chef för barn- och utbildningskontoret i Åre kommun. Karl har arbetat på Åre kommun sedan 2013. Han är utbildad gymnasielärare och arbetar för närvarande som enhetschef inom hemvården på Åre kommun. Karl tillträder…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer

Gemensamma krafter ska förebygga narkotikaanvändning bland unga

Arbetet med att förebygga och vända ungdomarnas alkohol- och narkotikaanvändande är varken enbart skolans, socialtjänstens, folkhälsostrategens eller polisens. Därför krokar nu politiker och tjänstepersoner i Åre kommun arm för att ta ett gemensamt…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer

Odlad lax blir kvar på menyn inom äldreomsorgen

I november inkom en motion där Åre kommun uppmanades till att sluta servera odlad lax i de offentliga köken, bland annat av närings- och miljömässiga skäl. Socialnämnden har nu beslutat att sluta servera odlad lax på skolor och förskolor. Däremot kommer…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer