Vattenkran

Den här sidan uppdateras med aktuell information kring vattenläckor, underhållsarbeten, otjänligt vatten med mera.

Detta bör du göra vid kokråd:
• Vatten som ska drickas eller användas till sköljning av till exempel grönsaker och liknande måste kokas. Kokning kan ske på spisen eller i vattenkokare.
• Förvara det kokta vattnet i rena flaskor eller motsvarande i kylskåpet.
• Vatten som tillsätts i matlagning där det sedan kokar upp behöver inte förkokas.

 

Arbete på ledningsnätet kan orsaka turbulens i systemet vilket i sin tur kan medföra att du kan drabbas av missfärgat vatten. Även om lagningen av ledningsnätet sker i samband med planerat arbete kan det finnas rester av missfärgat vatten i ledningarna.


• Är ditt vatten missfärgat ska du spola i kranen tills vattnet blir klart igen.
• Vänta med att köra diskmaskin eller tvättmaskin tills vattnet blir klart igen.

Arbete på ledningsnätet kan orsaka turbulens i systemet vilket i sin tur kan medföra att du kan drabbas av missfärgat vatten. Även om lagningen av ledningsnätet sker i samband med planerat arbete kan det finnas rester av missfärgat vatten i ledningarna.


• Är ditt vatten missfärgat ska du spola i kranen tills vattnet blir klart igen.
• Vänta med att köra diskmaskin eller tvättmaskin tills vattnet blir klart igen.

 

Grävarbeten kan komma att leda till begränsad framkomlighet på vägen. Vi ber om ursäkt om det ställer till problem.

 

Mer information får du via vår kundtjänst, 0647-161 00.Uppstår problem under kvällar och helger kontakta tekniska avdelningen, 063-13 45 85.   

Hög vattenkonsumtion i samband med låga nivåer i Åre kommuns grundvattenmagasin kan innebära risk för vattenbrist. När det finns risk för vattenbrist kan vi införa bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.


Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:
• Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
• Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande samt snötillverkning.
• Att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
• Högtryckstvätt för att tvätta altaner, fasader, fordon eller liknande.
• Övriga vattenförbrukande aktiviteter som inte är nödvändiga.

Vi har en karta där du kan se aktuella driftstörningar.

 

Öppna kartan