Luftgäster i fjällen

Blomsterherrar, pilgrimer, luftgäster och tidiga entusiaster av vintersport. Turismen i Åre kommun har pågått sedan långt tillbaka och lockat besökare till våra byar och bygder.

Turismen kring Åre kommun tog sin början på 1030-talet då de första pilgrimerna vandrade förbi, på väg mot Nidaros. I Linnés fotspår följde blomsterherrar och under slutet av 1800-talet växte ett resande baserat kring luft- och brunnsgäster fram.

Med järnvägens intåg på 1880-talet blev det lätt att resa och turismen växte. Vid den här tiden byggdes många jaktvillor i fjällvärlden och år 1897 stod STFs första turiststation Sylarna klar.

När semestern lagstadgades i Sverige 1938 tog resandet ytterligare fart. Under Stenmarkseran på 1970-talet fick vintersportsorterna i området stark skjuts och tar idag emot ett stort antal gäster – året om.