Siluetten från en cyklist i skogen

I Åre kommun finns många sköna stigar och lekfulla leder att rulla fram på. Här guidar vi dig till ledbeskrivning och kartor för de områden som har markerade leder och framtaget hänvisningsmaterial.

Det finns oändligt med fina ställen att cykla på. Men de tillrättalagda cykelområdena har flera fördelar. Det är både roligt och ofta lättsamt att cykla här då de är byggda just för att cyklingen ska flöda på bra. Samtidigt möjliggör de att cyklingen kan utvecklas i balans med naturen, som annars lätt kan ta skada av cyklarnas däck. Här hittar du information om de cykelområden som har markerade leder och framtaget hänvisningsmaterial för dig som cyklist.

Cykelleder

Här hittar du information om cykelleder i Åre kommun.

Leder för stigcykling i Storlien (söder om järnvägen)
Leder för stigcykling i Storlien (norr om järnvägen)
Leder för stigcykling i Vålådalen (delade leder där du får cykla)
Leder för stigcykling i Åre
Leder för downhillcykling i Åre
I Järpen finns en led för stigcykling i vid Röjsmohallen, information finns på plats.

Ledavgift

Marken i våra fjällområden är känslig. Genom att betala i de områden som tar ut en ledavgift bidrar du till att naturen kan lämnas över i gott skick till kommande generationer.

När besökarna blir många riskerar marken att slitas och det krävs underhåll med spång, spån, broar, övergångar, preparering och markeringar för att naturen inte ska ta skada – och för att du som gäst ska hitta rätt. Med hjälp av ledavgifter kan även fler utedass, mysiga vindskydd och rastplatser byggas längs lederna som gör din tur mer trivsam. Information om avgifter finns oftast i anslutning till ledstart. 

Tack för att du värnar om naturen!