Jobbcenter är ett samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsavdelning, tillväxtavdelning och individ- och familjeomsorg. Syftet med Jobbcenter är att stödja personer som har ekonomiskt bistånd, till att komma närmare sysselsättning och arbete.

Inom Jobbcenter jobbar personal som har utbildning och erfarenhet av att stödja personer i sin process för att komma närmare ett arbete.

Kontakten in till Jobbcenter sker via handläggare på ekonomiskt bistånd.