Jobbcenter är ett samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsavdelning, tillväxtavdelning och individ- och familjeomsorg. Vi samarbetar för att bättre kunna stödja dig till att komma närmare ett arbete.

Inom Jobbcenter jobbar personal som har utbildning för och erfarenhet av att stödja dig i din process för att komma närmare ett arbete.

Kontakten in till Jobbcenter sker via din handläggare på individ- och familjeomsorgen.

Välkommen!