Vandrare vid Fröå Gruva

Redan på den slingrande grusvägen från Björnen mot Fröå Gruva känner du att vägen leder bort från dagens civilisation, mot en mer avlägsen plats. Men Fröå Gruva, som ligger vackert inbäddad vid Åreskutans östra sida, var en gång en central punk under kopparbrytningens storhetstid mellan 1744 och 1919. Idag finns ett välbevarat område med många historiska byggnader och lämningar att besöka. 

En svunnen tid av kopparbrytning

Den ståtliga Åreskutan vilar i ett tråg av kopparmalm. År 1744 gjorde malmsovrerskan Anna Larsdotter ett kopparfynd vid den dåvarande fäbovallen vid Fröå. Hennes fynd skulle visa sig leda till en över 170 år lång epok av gruvdrift som fick Fröå Gruva att under en tid bli del av Jämtlands största samhällsbildning. 

Gruvdriften omfattar fyra olika epoker med skiftande ägandeskap av gruvbolaget, svenska såväl som svensk-amerikanska. I gruvan bröts stora mängder kopparmalm vilket krävde mycket arbetskraft. För att husera arbetarna byggdes många torp som bostäder. Jordbruksmark och ett fåtal djur som fanns bidrog till uppehället. Under de sista åren av gruvdrift uppfördes även ett hotell som stod klart 1913, där ingenjörer och andra tillresta kunde bo under sin visit. År 1919 hade slutligen den sista malmen brutits och gruvan lades ned. Människorna som bott i området vid Fröå Gruva lämnade allt eftersom platsen. De allra sista byborna flyttade 1971 och samhället vid Fröå Gruva stod övergivet. 

Nutid vid Fröå Gruva 

Föreningen Fröå Gruva bildades 1984 för att tillvarata och bevara den kulturhistoriskt intressanta platsen. Gruvbyggnader har renoverats och torp återuppbyggts. Idag kan du gå på upptäcktsfärd i den spännande gruvhistorien i området där informationsskyltar berättar mer om historien och de olika byggnaderna. Till de mer spektakulära sevärdheterna hör vattenkonsten med sitt 9,5 diameter stora vattenhjul och 200 meter långa stånggång som leder till pumpar i Drottninggruvans schakt. Här finns även stora varphögar, odlingslotter och vackra betesmarker att passera under en rundvandring.  

Sommartid sker guidade vandringar där du får möjlighet att beskåda det mäktiga kvarnhjulet och ta dig ned i den mörka gruvan. Det finns även kanalvandringar som går längs den 6 km långa gruvkanal för att utforska lämningar av det gamla kanalsystemet. Fröå är idag ett kulturområde där det även bedrivs jordbruk med betande djur och slåtter. 

Mer information & öppettider 

Mer information och öppettider hittar du på Fröå Gruvas hemsida. 

Fröå Gruva