Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet eller en anläggning som faller under dricksvattenföreskrifterna, får ofta sitt dricksvatten från enskilda brunnar eller från närliggande ytvattentäkter.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel av dricksvattenbrunnen och att vattnet är hälsosamt och rent. Det viktigt att vattenkvaliteten undersöks och att problem åtgärdas. Du som har eget dricksvatten får själv ta vattenprov och bekosta analyser. Livsmedelsverket har tagit fram råd om enskild dricksvattenförsörjning som ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns gränserna för när dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det har även tagits fram en handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. På Livsmedelverkets hemsida, kan du även läsa om vad som gäller när du köper eller säljer hus med enskilt vatten.

Läs mer på livsmedelsverket.se

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för oss som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt formulär på Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats: apps.sgu.se/brunnsinventering

 

Vid frågor, skriv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..