Här hittar du information om hur du anlägger och kontrollerar ett enskilt avlopp, aktuell slamtaxa, när det är tömningsdags och vad som är viktigt att tänka på inför och vid slamtömning. Du hittar även svaren på de vanligaste frågorna om krav på avloppsanläggningar.

Vill du läsa mer om avlopp ligger ytterligare information under Bygga & bo – vatten & avlopp