Projektering och dialog med anläggningsägare pågår.  

Tidplan 

Tidplan kommer att publiceras för 2023 och framåt