Projektering och dialog med anläggningsägare pågår, därefter kan närmare tidplaner presenteras.