Funderar du på saker som du vill prata med en vuxen person om kan du alltid vända dig till oss i Barn- och elevhälsan. En eller ett par dagar varje vecka finns skolsköterskan och skolkuratorn på plats på din skola och du är då hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss.

Vill du boka tid kan du göra det antingen genom att prata med din lärare/mentor så hjälper han/hon dig med det eller så ringer du, sms:ar alternativt mejlar du oss direkt. Våra telefonnummer och mejladresser hittar du under "kontakta oss".

Bra att känna till:
Vi som jobbar i Barn- och elevhälsan har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också heter betyder att vi inte får berätta det som du berättar för oss för någon annan. Ibland kan det vara så att det du berättar för oss skapar en oro för att du inte mår bra eller en oro för att du far illa och då har vi skyldighet enligt lag att berätta det vidare. Om det skulle inträffa pratar vi alltid med dig innan så att du är medveten om vad som händer och vad vi gör.

Det finns många olika orsaker till varför man vill eller behöver ta kontakt med oss.

Skolsköterskan hjälper dig med den medicinska biten. Det kan tex vara:
·    När du inte mår bra
·    När du är orolig för något som händer i kroppen eller knoppen
·    Om du gjort dig illa
·    Om du börjar se eller höra dåligt

Du får även komma på hälsosamtal och hälsokontroll i F-klass, åk 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Om du har behov att träffa skolläkaren så hjälper vi dig med det.

Skolkuratorn kan du vända dig till om du behöver prata eller få råd och stöd från en vuxen person. Funderingar som kan vara vanligt förekommande kan tex vara:
-       Att man känner sig ledsen eller orolig över någonting
-       Att man inte trivs eller känner sig mobbad i skolan
-       Att man har funderingar kring livet och livets mening
-       Familjerelaterade problem så som alkohol, skilsmässa, psykisk, ohälsa, misshandel etc
-       Att man har förlorat en anhörig
-       Att man funderar över sin sexualitet.


Ny sajt för barn om socialtjänsten - "Koll på soc"
Sajten riktar sig till barn och handlar om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att använda Koll på soc