Vi är många som arbetar inom Åre kommun.
Kundtjänst hjälper dig att hitta den person eller funktion du söker.

Du hittar alltid en kontaktmeny till höger på varje sida på are.se.

Felanmälan på våra vatten- och avloppsanläggningar

Under kontorstid: 0647-161 00 (kundtjänst)
Övriga tider ring: 063-13 45 85

Övriga uppgifter

Organisationsnummer: 212000-2494
Bankgiro: 5813-5245
Plusgiro: 12 64 20-9