Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov är det viktigt att veta att det inte betyder att du bara kan påbörja projektet.

Du får alltså inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från nämnden.

I checklistorna ser du vad som gäller för olika ärenden.

För samtliga anmälningspliktiga åtgärder används vår anmälningsblankett som heter pdf Anmälan enligt PBF 6kap 5§ (100 KB).

För att ansöka om bygglov i Åre kommun behöver du ansökningsblanketten pdf Ansökan bygglov (109 KB).

De ritningar som behövs för anmälningar och ansökningar ska vara skalenliga och fackmässigt utförda. Använd gärna våra ritningsexempel som stöd. 

Mer information om vad respektive ärende innebär och vad du behöver ange på dokumenten hittar du i checklistorna och i bygglovsguiden

Här har vi samlat alla blanketter för bygg- och rivningsärenden