Hemvård omfattar särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta, hemtjänst och hemsjukvård så väl i särskilt boende som i ordinärt boende.

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten (106 KB)

Socialnämnden har beslutat om en servicedeklaration för biståndshandläggning. En servicedeklaration ska tydliggöra för medborgarna/brukarna vad de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för.

icon Servicedeklaration biståndshandläggning (266.15 kB)

pdf Bra telefonnummer (410 KB)

pdf Broschyr När minnet sviktar (254 KB)

Äldrecenter

Du vet väl om att det finns äldrecenter på Notvallen i Järpen, Bjurgården i Hallen, Hamregården i Duved,Thomégården i Mörsil och Skogsbygården i Kall. Äldrecentret är en mötesplats för alla åldrar med målet att ge äldre och de som vårdar någon anhörig tillgång till gemenskap och aktivering. Äldrecentret drivs i samverkan mellan socialnämnden, frivilligorganisationer och studieförbund i Åre kommun. Där finns lunchmöjligheter  och läsrum med böcker, tidskrifter och tidningar.

Vi erbjuder olika aktiviteter som du hittar under mötesplatser för äldrecenter.