Åre kommun måste som offentlig verksamhet, följa EU:s direktiv och Svensk lag när det gäller inköp av varor, tjänster och entreprenader. Inköp ska ske genom konkurrenssättning för bästa pris och kvalitet.

Till stora delar så regleras detta genom tecknade ramavtal utifrån antagna riktlinjer och Lagen om offentlig upphandling.  I länet samarbetar vi kring upphandling av ramavtal där alla kommuner, Jämtlands gymnasieförbund samt Räddningsförbundet medverkar.

De flesta upphandlingar annonseras för att nå ut till leverantörer.  Vi använder en avtalsdatabas, TendSign!
Här annonseras även upphandlingar som sker i samverkan i länet via Östersunds kommun.

Är Du leverantör som vill sälja varor och tjänster till kommunen eller bara presentera företaget, så är Du välkommen att ta kontakt så vi får diskutera affärsmöjligheter.

Upphandlingskontoret i Östersund

Nuvarande avtal

Åre kommun annonserar upphandlingar i Visma TendSign. I databasen sker även annonsering av upphandlingar med de övriga i samverkansavtalet.

Aktuella kommande upphandlingar

Planerade upphandlingar i Åre kommun:

Digital Turistbyrå, februari
Kuvert, maj

Planerade upphandlingar i Jämtlands län

Annonserade upphandlingar i Åre kommun

Annonserade upphandlingar i hela Jämtland

Trondheims upphandlingar