Alla barn i Sverige mellan 7 och 16 år är skolpliktiga. Som förälder kan du låta ditt barn börja redan vid 6 års ålder. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Fritidshem: Finns för barn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmen är öppna under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Förskoleklass: Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja förskoleklass. 

Grundskola: Den vanliga grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år.

Blanketter

pdf Ledighetsansökan (102 KB)

Ansökan om lovdagsplacering förskola/fritids

pdf Fotografering av elever (164 KB)

pdf Ändrade familjeförhållande delad placering
(78 KB)

pdf Byte av skola inom kommunen
(213 KB)

pdf Anhållan om skolgång i annan kommun (114 KB)