Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. Som förälder kan du låta ditt barn börja redan vid 6 års ålder. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Fritidshem: Finns för barn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmen är öppna under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Förskoleklass: Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja förskoleklass. 

Grundskola: Den vanliga grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år.

Blanketter

pdf Ledighetsansökan (102 KB)

pdf Ansökan lovdagsplacering (134 KB)

pdf Fotografering av elever (164 KB)

pdf Ändrade familjeförhållande delad placering
(78 KB)

pdf Byte av skola inom kommunen (125 KB)

pdf Blankett vid specialkost och allergier (305 KB)

pdf Anhållan om skolgång vid grundskola i Åre kommun (122 KB)

pdf Anmälan flyttning till annan kommun (122 KB)