Miljöavdelningen på Åre kommun utövar tillsyn över ett flertal verksamheter för att säkerställa att miljöbalkens regler om miljö och hälsa följs.

För denna tillsyn betalar verksamheterna en årlig avgift alternativt en timavgift, som ska täcka miljöavdelningens kostnader för att utföra uppdraget.
 
Avgiftens storlek bestäms av två delar där den första delen baseras på en riskbedömning av verksamheten. Den andra delen baseras på en erfarenhetsbedömning där verksamhetens egenkontrollarbete, åtgärdande av tidigare avvikelser och aktuella brister vid en inspektion kan leda till att avgiften höjs eller sänks.

pdf Taxa inom miljöbalkens område 2016 (141 KB)

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

pdf Taxebilaga 1 (335 KB)

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

pdf Taxebilaga 2 (558 KB)

Avgiftsklasser för tillsyn av hälsoskyddsverksamhet.

pdf Taxebilaga 3 (251 KB)

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

pdf Taxebilaga 4 (305 KB)