God man

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Åre kommun finns en överförmyndare. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Den dagliga handläggningen sköts av handläggare på överförmyndarexpeditionen.

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare. I menyn hittar du information kring god man, förvaltare och förmyndare.

Aktuell information 

För Gode män till ensamkommande barn så är det dags att lämna in arvodet och redogörelsen för kvartal 1. Nytt är att du kan använda dig av E-tjänst och skicka in det med E-legitimation: 

E-tjänster