God man

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Åre kommun ingår i en gemensam nämnd med Krokoms kommun och Östersunds kommun där Östersund är värdkommun och har ordförandeskapet. Vice ordförandeskapet alterneras mellan Krokoms kommun och Åre kommun.

I nämnden ingår det även fyra ledamöter och fyra ersättare. Dessa kommuner ingår även i ett gemensamt kansli beläget i Östersund där överförmyndarhandläggarna arbetar tillsammans för ökad rättssäkerhet och tillgänglighet. För att upprätthålla kommunens serviceskyldighet gentemot medborgarna så kommer Åre kommuns handläggare att finnas på kansliet i Järpen två dagar i veckan.

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare. I menyn hittar du information kring god man, förvaltare och förmyndare.

Aktuell information

Den 13 maj och 23 maj erbjuder vi en introduktionsutbildning för dig som åtagit dig ditt första uppdrag som ställföreträdare. Vi på överförmyndarnämnden vill att du ska känna dig så trygg och säker i ditt uppdrag som möjligt. Läs mer i inbjudan nedan.

pdf Inbjudan introduktionsutbildning 2019 (114 KB)