Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare.

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Åre kommun finns en överförmyndare. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Den dagliga handläggningen sköts av handläggare på överförmyndarexpeditionen.