God man

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Åre kommun ingår i en gemensam nämnd med Krokoms kommun och Östersunds kommun där Östersund är värdkommun och har ordförandeskapet. Vice ordförandeskapet alterneras mellan Krokoms kommun och Åre kommun.

I nämnden ingår det även fyra ledamöter och fyra ersättare. Dessa kommuner ingår även i ett gemensamt kansli beläget i Östersund där överförmyndarhandläggarna arbetar tillsammans för ökad rättssäkerhet och tillgänglighet. För att upprätthålla kommunens serviceskyldighet gentemot medborgarna så kommer Åre kommuns handläggare att finnas på kansliet i Järpen två dagar i veckan.

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare. I menyn hittar du information kring god man, förvaltare och förmyndare.

Aktuell information

Efter beslut i kommunfullmäktige den 20 december 2018 kommer Åre kommuns överförmyndare ingå i en gemensam nämnd med Krokom och Östersund från och med 1 januari 2019 med Östersund som värdkommun. Det innebär även att överförmyndarkansliet kommer att bli gemensamt med dessa kommuner. Kansliet kommer därför att flyttas till Östersund men kontoret i Järpen kommer att vara öppet måndag-tisdag mellan klockan 08:00-12.00. Med anledning av detta ber vi er i möjligaste mån att boka tid för besök.