Fler åker i kollektivtrafiken

Åre kommun, Länstrafiken i Jämtland, Norrtåg och andra intressenter eftersträvar att skapa största möjliga totala nytta i kollektivtrafiken. Resultatet av arbetet de senaste åren har inneburit att allt fler åker med buss och tåg i västjämtland.

Sedan kollektivtrafiksatsningen med start i december 2007 har resandet trefaldigats i vårt centrala stråk mellan orterna Duved-Åre-Undersåker-Järpen-Mörsil, där mer än 70% av vår befolkning bor. De resenärer som själva betalar sin biljett har femfaldigats. Med buss åktes 2017 nära en kvarts miljon resor med linje 157. Inom Jämtlandsstråket Duved-Åre-Krokom-Östersund restes 2017 totalt knappt en halv miljon resor med linje 155, 156 och 157. 

Norrtågs trafik på samma sträcka är mycket framgångsrik med ständigt fler resenärer (ingår ej i siffrorna ovan). Många faktorer bidrar till det ökande resandet - exempel är mer frekvent trafik alla dagar i veckan, ungdomskort med fria resor för alla folkbokförda ungdomar 6-19 år, anpassning av fordon som möjliggör att ta med cyklar, skidor och annat "skrymmande" handbagage. 


app - ResRobot

Ladda hem appen ResRobot i din smartphone. ResRobot är ett användbart verktyg när du åker med kollektivtrafiken. Du kan till exempel söka avgångstider med kollektivtrafiken lokalt. ResRobot är en unik reseplanerare för dig som behöver snabb, detaljerad information om resor och resekombinationer för alla tåg, bussar, flyg, tunnelbanor och spårvagnar i landet. ResRobot är en nationell reseplanerartjänst och företaget bakom ResRobot är Samtrafiken i Sverige.

 

 

app - Länstrafiken Jämtland

Med appen Länstrafiken Jämtland i din smartphone kan du söka och köpa resa med buss- och tåg i Jämtlands län. Appen innehåller mobilbiljett, reseplanerare med realtidsvisning, hållplatstider med realtidsvisning, realtidskarta som visar bussens position och tidtabeller som är nedladdningsbara.

I appen kan du köpa mobilbiljett för korta och långa resor. Mobilbiljett köps med ett klick i snabbvalsmenyn. Säker betalning görs med bankkort eller månadsfaktura. Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resan mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar. Hållplatstider visar information om avgående bussar från vald hållplats, avvikelser visas i realtid. Realtidskarta visar bussens position på karta. Tjänsten besvarar den klassiska frågan "Var är bussen?" och fungerar som en guide före och under resan. Tidtabeller i appen ser ut precis som papperstidtabeller gjorde. Appen påminner dig om när giltighetstiden för en tidtabell håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt.

Länstrafiken i Jämtland tillhandahåller också trafikinformation när du reser utanför länet. Använd funktionen Res i annat län, så kan du söka och köpa resa i stora delar av Sverige - en app för 83% av Sverige. Appen bygger på mobilplattformen MobiTime.

Via länstrafikens hemsida löser du många resor lokalt och regionalt.

Tjänster för Sveriges kollektivtrafik

Samtrafiken utvecklar, tillhandahåller och understödjer tjänster som spänner över hela kollektivtrafikbranschen. För resenären är det nationella reseplanerare, digitala klippkort eller realtidsinformation i mobilen. Målet är alltid att kollektivtrafiken ska bli bättre - enklare, smartare eller bekvämare. Här kan du läsa mer om de tjänster
som Samtrafiken erbjuder och utvecklar. Exempel på tjänster är resrobot, tidtabeller, resplus och ledsagningsportalen.

Resplus - hela din resa på en biljett

En biljett för Sveriges alla resor. Så kan man snabbt sammanfatta Resplus ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik. Det är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som tillsammans jobbar för att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär.

Mötesplaneraren - en gratistjänst på nätet

Svårt att sätta en bra mötestid när deltagarna kommer från olika håll? Mötesplaneraren på norrlandsresan hjälper dig hitta en mötestid, så att alla kan resa med tåg eller buss. Genom att gynna hållbart resande kan du och dina deltagare uppfylla miljömål i verksamheten - och göra restid till arbetstid.
 
I mötesplaneraren anger du adress för mötet, vilka orter/platser deltagarna reser ifrån samt önskad dag och tid. Svaret blir en mötestid som minimerar res- och väntetiden för alla resenärer. Du kan även se alternativa restider och detaljer för enskilda resor. Mötesplaneraren hanterar resor inom hela Sverige.