Länstrafiken ansvarar för färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna för tillståndshavare folkbokförda i Åre kommun.

Länstrafiken har även av Region Jämtland Härjedalen fått i uppdrag att genomföra utredningar avseende färdtjänst/riksfärdtjänst tillstånd. Regionförbundet Jämtlands län svarar för myndighetsutövningen och fattar beslut om rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst föreligger.

Kontakt och information
Informationsbroschyr och ansökningsblanketter finns på hemsidan - www.ltr. 

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands län på telefon 063-554 13 32, 063-554 13 33, 063-554 13 34.