I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som gäller i  Åre kommun står det:

23 § Pyrotekniska varor får inte användas inom detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten.