I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som gäller i  Åre kommun står det:

23 § Pyrotekniska varor får inte användas inom Kallströmsväg i väster – Frönäsudden i öster – Åre strand i söder och Fjällgården i norr i Åre samhälle utan tillstånd av polismyndigheten.

Polisen kontaktar du på telefonnummer: 114 14