Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna. Vid frågor ring deras kundtjänst, 0200-88 03 11.

På återvinningsstationer kan du som privatperson lämna förpackningar av:

  • glas (endast burkar och flaskor, inte dricksglas, porslin med mera)
  • papper
  • metall
  • plast (endast förpackningar, inte leksaker och andra plastprodukter)
  • returpapper (tidskrifter och kataloger)

Hushållen kan lämna stora förpackningar av hårdplast/wellpapp på ÅVC i Järpen.

Kuvert ska inte sorteras som returpapper, utan som brännbart avfall och slängas i ditt
vanliga avfallskärl. Limmet på kuverten ställer till problem vid återvinning av papperet..

Det finns 13 stycken återvinningsstationer i Åre kommun

Företag, verksamheter och jordbruk etc. har lagenlig skyldighet att ordna med egen förpackningshämtning, alternativt lämna förpackningar på företagsstationen (ÅVC-området) i Järpen tisdagar och fredagar kl. 07.00 - 09.00. Övriga ÅVC tar inte emot företagens förpackningar.