Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna. Vid frågor ring deras kundtjänst, 0200-88 03 11.

På återvinningsstationer kan du som privatperson lämna förpackningar av:

  • Färgat och ofärgat glas (endast burkar och flaskor, inte dricksglas, porslin med mera)
  • papper
  • metall
  • plast (endast förpackningar, inte leksaker och andra plastprodukter)
  • returpapper (tidskrifter och kataloger)

Hushållen kan lämna stora förpackningar av hårdplast/wellpapp på ÅVC i Järpen.

Kuvert ska inte sorteras som returpapper, utan som brännbart avfall och slängas i ditt
vanliga avfallskärl. Limmet på kuverten ställer till problem vid återvinning av papperet.

Information på andra språk

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats finns information om sortering och återvinning på 25 olika språk som arabiska, dari, pashto, romani, somaliska, tigrinja med flera. Här hittar du informationsbladet med alla översättningar.

Det finns 13 stycken återvinningsstationer i Åre kommun

Företag, verksamheter och jordbruk etc. har lagenlig skyldighet att ordna med egen förpackningshämtning, alternativt lämna förpackningar på företagsstationen i Järpen (ligger vid ÅVC-området i Järpen) och har öppet tisdagar och fredagar kl. 07.00 - 09.00. Företag kan även kontakta entreprenören Lundstams Återvinning Åre AB på 0647-310 42 för att få hjälp med sin restprodukthantering. Kommunens ÅVC:er ska inte ta emot företagens förpackningar.