Åre kommun har beviljats 7 278 656 kronor i projektmedel från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond.  Fonden förvaltas av Migrationsverket. Projektet heter ”Nyanlända, en resurs i Åre kommun” (NYÅR) och pågår i 3 år från augusti 2016.

 

Genom projektet ges vi möjlighet att finansiera lärarresurser inom yrkessvenska så att bl.a. föräldrar med små barn får bättre möjligheter att utbilda sig på plats i kommunen. Något de annars inte skulle kunna göra pga. alltför långa pendlingstider till Östersund. Vidare får vi också möjlighet att tillsätta en resurs för tidig och preliminär validering av nyanländas kunskap och yrkeserfarenhet.

 

Projektet kompletterar det redan pågående integrationsarbetet och hjälper oss att jobba smartare genom att minska tiden från att den nyanlände kommer till kommunen, fram till att han/hon är i sysselsättning/studier.
Genom projektet vill Åre kommun att fler tredjelandsmedborgare etablerar sig i kommunen.

 

 

2017-11-23 beviljades Åre kommun EU-medel från Interregprogrammet ”Nordens gröna bälte” för att tillsammans med parter i Norge och Västernorrland utveckla ett socialt företag samt utbyta erfarenheter kring integrationsarbete.

Projektet heter ”Ökat arbetskraftutbud i gränsregionen” och pågår i tre år med start 1a januari 2018.

I projektet samarbetar Åre kommun med lokala privata, idéella och offentliga organisationer, med Inderöy kommun, Inderöy frivilligcentral och det sociala företaget Flyndra AS i Nordtröndelag samt det sociala företaget Evo Återvinningspartner AB i Härnösand.
Projektet går ut på att genom erfarenhetsutbyte och med hjälp av ett socialt företag skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden för marginaliserade grupper. Med marginaliserade grupper menar vi långtidsarbetssökande och individer med olika funktionshinder samt drop outs från skolsystemet och nyanlända.
Våra samarbetspartners intresse i projektet är framför allt att lära om Åre kommuns arbete med integration av nyanlända.

 

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Ramström

Chef arbetsmarknadsavdelningen

Åre kommun

Tel: 0647- 164 22

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.