Vi har en e-tjänst där du som boende eller besökande i Åre kommun kan felanmäla brister eller problem i vår offentliga miljö.

Det kan handla om till exempel:
  • gatubelysning
  • parkområden
  • vägar
  • dagvatten
  • sopkärl
 Mer information om hur du gör finns i e-tjänsten.