Grovavfall

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår!

Visste du att det uppstår 466 kg avfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre.

Att minska avfallet ger många positiva effekter för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera produkterna krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

Läs mer om att minska ditt avfall