Digital anslagstavla

Detta är Åre kommuns officiella, digitala anslagstavla. Här tillkännager vi kallelser samt de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Aktuella kallelser, tillkännagivanden och kungörelser
Protokoll

Saknar du digitala verktyg?

Vi har en iPad i vår entré i kommunhuset där du är välkommen att ta del av vår information.

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

 

* Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.

 

* Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.