LONA – Lokalt naturvårdsarbete. Åre kommun har via Naturvårdverkets statliga bidrag för lokal naturvård (LONA) genomfört en lång rad naturvårdsprojekt. Projekten har mestadels genomförts i samarbete med ideella föreningar.

 
Följande projekt pågår i samarbete med:
 
  • Integrationsenheten; Utomhusaktiviteter för nyanlända och informationspaket för detta
  • Föreningen Fröå Gruva; Marknadsföring och invigning av ledsystemen i området
  • Föreningen Tossögården; Naturguidningar och odling av kulturväxter
  • Åre Destination/Integration; Cykelanpassning av delar av Pilgrimsleden

Läs projektbeskrivningar och mycket mer på naturvårdsverkets LONA-hemsida

Åre Natur- och Kulturguide

Åre kommun har inom ramen för den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) tillsammans med Åre Naturskyddsförening och Mittuniversitetet (Campus Åre) med att ta fram en natur- och kulturguide. Här ska du som besökare eller ortsbo hitta intressanta utflyktsmål och uppleva något utöver de vanliga turistmålen i kommunen. Arbetet med guiden pågår och utvecklas efter tips från allmänheten.

Kommer det att växa träd ända uppe på Getryggens topp?

De senaste 100 årens varma klimat har inneburit att växterna har kunnat flytta upp sina övre höjdgränser. Det har också medfört att snön smälter tidigare på våren och att växtperioden på så sätt har blivit längre. Därigenom har växternas tillväxt ökat.
 
Åre kommun har medfinansierat ett länsstyrelseprojekt, Fjällen i ett föränderligt klimat, som syftar till att man ska kunna se och förstå hur fjällen och fjällens växtlighet förändras när klimatet ändras. Fjällväxternas utveckling följs ända tillbaka till tiden för den senaste inlandsisens avsmältning, för mer än 10 000 år sedan. Det ger ett långt, svindlande och lite annorlunda perspektiv på det som sker omkring oss här idag. Granen Old Pompe, minst 5700 år gammal är en av Getryggens verkliga urinvånare. 

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU med syftet att främja den biologiska mångfalden genom bevarande och förbättring av naturmiljön. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda. Nedan kan du läsa om länsstyrelsens bevarandeplaner för Natura 2000-områden inom Jämtlands län.

pdf Fastställande av bevarandeplaner (34 KB)

pdf Fastställande av reviderade bevarandeplaner (156 KB)