Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer. Observera att en PDF-faktura inte är en godkänd e-faktura.

Åre kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att det finns bankgiro hos er som leverantör.

 

För att kommunen ska kunna betala fakturor i tid är det viktigt att det tydligt framgår att det är Åre kommun som är fakturamottagare, referenskod, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Åre kommuns fakturareferenskod består av 4 siffror. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan uppstår merarbete och betalning kan fördröjas. Om ni inte har fått någon referens, kontakta beställaren eller skicka frågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Fakturan ska innehålla följande:

• Fakturadatum
• Fakturanummer
• Leveransadress
• Leveransdatum
• Fakturabelopp
• Referenskod, 4-siffrig tvingande nummer
• Säljarens organisations- och/eller momsregistreringsnummer
• Säljarens namn och adress
• Varornas/tjänsternas mängd/omfattning och art
• Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
• Momssats i procent
• Momsbelopp i kronor
• Uppgift om F-skatt
• Bankgironummer

Åre kommun kan ta emot e-fakturor i så kallade Svefaktura- samt PEPPOL-format (vi konverterar från Peppol till Svefakturaformat).

Hur går man tillväga?
Företag som har ett affärssystem kan oftast skapa e-faktura där. Mer information finns att läsa här: inexchange.se/e-faktura

Små företag, föreningar och liknande som inte har ett affärssystem erbjuds en kostnadsfri tjänst med möjlighet att registrera 100 fakturor/år via vår leverantör InExchange, se inexchange.se/e-faktura

För att komma direkt till webbregistrering av e-fakturor till Åre kommun: web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/are/

Uppgifter för att skicka e-faktura till Åre kommun:

GLN-nummer: 7362120002498 
PEPPOL-id: 0007:2120002494 och 0088:7362120002498 (dessa konverteras sedan till Svefaktura-format)
Organisationsnummer: 2120002494
VAT-nummer: SE212000249401
VAN-operatör: InExchange
E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Referenskod: 4-siffrig tvingande referensnummer.
Fakturaadress: Box 201, 837 22 Järpen 

Gamla fakturaadressen FE 500, Frösön/Strömsund har upphört, använd Box 201, 837 22 Järpen.

 

Obligatoriska uppgifter på fakturan
För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i rätt tid måste fakturareferens uppges. Åre kommuns fakturareferenser består av 4 siffror. Vid beställning ska beställaren från Åre kommun uppge giltigt referensnummer. Om ni inte har fått någon referens, kontakta beställaren eller skicka frågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Frågor?
Skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Betalning av leverantörsfakturor sker 30 dagar efter fakturans ankomstdatum och efter godkänd leverans/prestation. I de fall detta är en helgdag sker betalning alltid närmaste bankdag framåt. Betalning av faktura innebär inte automatiskt att vi godkänt vara eller tjänst.

Expeditions- och faktureringsavgifter godkänns inte. Inga andra kostnader än vad som framgått i upphandlingsdokumenten får tillkomma. Sker ändringar och tillägg under avtalstid så ska detta skriftligen vara överenskommet och godkänt av beställaren.

Alla leverantörer som skickar fakturor till Åre kommun ska inneha F-skatt. Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen.

 

Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

 

Om leverantören inte är godkänd för F-skatt, vid avtalstillfället eller utbetalningstillfället, kommer betalningen att reduceras med belopp motsvarande skatt på 30 procent. Ska betalning göras till en fysisk person kommer beloppet även att reduceras med eventuella sociala avgifter. Det belopp som reducerats kommer att betalas in till Skatteverket av Åre kommun som uppbördsman.

 

Om leverantören är en allmännyttig ideell förening, som inte är godkänd för F-skatt men har ett intyg från Skatteverket att de är skattebefriade. Detta under förutsättning att en kopia av ett giltigt intyg är bifogat med fakturan.

 

För mer information om F-skatt, momspliktig verksamhet och skattebefrielse ta kontakt med Skatteverket.
skatteverket.se

I kommunens sociala verksamheter krävs ibland att fakturor hanteras med sekretess. Annan fakturaadress ska då användas och skickas per post enligt nedanstående adress.

Åre kommun
Individ- och familjeomsorgen samt referensnummer på 4 siffror
Box 201
837 22 Järpen

Utländska leverantörer som inte har svenskt organisationsnummer och/eller ska fakturera Åre kommun i annan valuta än SEK ska annan hantering ske, då vi inte tar emot utländska e-fakturor.


Nedanstående fakturaadress ska anges på fakturan. Fakturan ska helst mejlas alternativt postas till beställaren för hantering.


Åre kommun
”Namn på avdelning/enhet”
Box 201
837 22 Järpen


Fakturareferens ska bestå av 4 siffror.

Årehus AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Åre kommun. De har eget organisationsnummer och tar själva emot och hanterar sina fakturor. Läs mer på deras webbplats: arehus.se