Åre kommun jobbar just nu med ett planprogram för Rödkullen centrum med omgivning. Syftet är att möjliggöra utveckling av attraktiva boenden och en centrummiljö där service och skidsystem möts, med stor hänsyn till platsens naturmiljö och landskapsbild.

Planprogrammet visar förslag på möjlig utveckling i området. Det innefattar hur marken skulle kunna användas samt tankar om mål och utgångspunkter för arbetet. Idén med ett planprogram är att utreda och diskutera övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att tillsammans skapa en helhetsbild för utvecklingen.

Fortsatt arbete

Planprogramförslaget var ute på samråd 21 juni till 6 september 2021. Därefter har kommunen arbetat med att sammanställa alla inkomna synpunkter, identifiera knäckfrågor och se över hur arbetet med planprogrammet ska gå vidare. När detta är klart kommer planprogrammet tas upp för beslut om godkännande i kommunfullmäktige.

Efter godkännande i kommunfullmäktige blir nästa steg att upprätta detaljplaner, som blir de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning. Inom detaljplaneprocesserna finns det ytterligare tillfällen att inkomma med synpunkter.

Planprogram Rödkullen – beslutsunderlag till kommunfullmäktige 2024-02-29

Planprogram

Har du frågor om planprogrammet eller planprocessen?

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna:

Frågor och svar om Rödkullens planprogram

För vidare frågor, vänligen kontakta Åre kommuns kundtjänst.

  • Telefon: 0647-161 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar