Utbyggnad stamledningen är besiktad och klar.

Åre kommun ser över tillvägagångssättet för att kunna ta över det befintliga ledningsnätet, samt om när omkopplingen till det kommunala va-nätet kan ske i dialog med anläggningsägare.

Nuvarande prognos är att en entreprenad under 2024 ska kunna genomföra de insatser som krävs för att kunna ansluta nätet samt påkoppling av abonnenter. Går det enligt plan har Åre kommun som förhoppning att kunna erbjuda VA-tjänster under 2024/2025.