Utbyggnad av nya ledningar pågår. Då vägarna inte är körbara med entreprenadmaskiner under vintern kommer pågående arbeten pausas mellan december och juni. Vi jobbar tillsammans med nuvarande anläggningsägare för att komma överens om hur och när Åre kommun tar över det befintliga ledningsnätet och när omkopplingen till det kommunala va-nätet sker.  

 

Tidplan 

Tidplan kommer att publiceras för 2023 och framåt