Utbyggnad av stamledning är klar sedan en tid tillbaka.

Åre kommun ser över tillvägagångssättet för att kunna ta över det befintliga ledningsnätet, samt om när omkopplingen till det kommunala va-nätet kan ske i dialog med nuvarande anläggningsägare.