När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till miljöavdelningen. Det måste du göra senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Även för dig som är mellanhand och distribuerar eller säljer livsmedel, gäller kravet på anmälan om registrering. Eventföretag kan behöva registrering för livsmedelsverksamheten under ett event beroende på omfattningen.

Miljöavdelningen tar ut en engångsavgift för registreringen på 1 347 kr.

pdf Anmälan registrering av livsmedelsanläggning (80 KB)

E-tjänst livsmedelsanläggning anmälan

Krävs registrering?

Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte registrera dig hos oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid? Då ska du kontakta oss. 

Vilka verksamheter är undantagna?

- Privathushåll
- Servering som sker under kortare perioder (en helg eller två)

Även om din verksamhet inte kräver registrering så ska samtliga som tillhandahåller livsmedel till allmänheten följa tillämplig livsmedelslagstiftning. 

Registrera dricksvattenanläggningar

Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos miljöavdelningen.

För mer information om dricksvattenanläggningar.
  
Läs mer på Livsmedelverkets hemsida

Dricksvatten

Anmälan registrering dricksvatten

Övriga myndighetskontakter

När du ska starta livsmedelsverksamhet för första gången kan det finnas fler myndigheter än miljöavdelningen som behöver kontaktas. Beroende på vilken typ av verksamhet du avser starta kan till exempel brandskydd, alkoholhandläggare och plan- och byggavdelningen på Åre kommun behöva kontaktas. På hemsidan verksamhet.se kan du enkelt fylla i vilken typ av verksamhet som du avser starta och får därefter en checklista att gå efter när det gäller myndighetskontakter.