Vill du hjälpa ett barn som hamnat i en problemsituation och bli familjehem? Det krävs ingen särskild utbildning för att bli familjehem, det som krävs är en stabil livssituation, tid, tålamod och intresse att hjälpa barn som hamnat i en problemsituation.

Handledning för att utföra uppdraget får man av socialsekreteraren. Det är viktigt att samarbetet mellan ursprungsfamiljen, familjehemmet och socialtjänsten fungerar bra, då får barnet möjlighet till en trygg tillvaro i familjehemmet. När familjehemmet får ett uppdrag, skrivs ett avtal som även inkluderar den ekonomiska ersättningen.

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC) i Östersund. De rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Hur blir man ett familjehem?

För att bli familjehem gör du först en intresseanmälan. Efter det kontaktar en socialsekreterare dig för mer information. Därefter får du en ansökan som du ska fylla i tillsammans med din familj och skicka tillbaka till Familjehemscentrum. Utifrån ansökan görs en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

När allt detta är klart så kontaktar Familjehemscentrum er när ett barn eller en ungdom i kommunen behöver ett familjehem att bo i. Kanske just det här barnet eller ungdomen skulle passa ihop med er familj?

Lämna intresseanmälan

Jourfamiljehem sökes

Jourfamiljehem tar akut emot ett till två barn eller tonåringar i åldern 0–18 år för kortare placeringar. De barn/unga som placeras akut av socialtjänsten är ofta i kris och har behov av trygga vuxna som är stabila och engagerade. Familjehemscentrum i Jämtland söker familjer som har erfarenhet av tidigare placeringar av barn och ungdomar och som vill bli kontrakterade jourfamiljehem. Som familjehem behövs en god förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, skola och övriga viktiga personer i barnets/ungdomens nätverk. Ersättning utgår i form av arvode och en vuxen person förutsätts vara hemma på heltid. Ni kommer få stöd i uppdraget och förväntas fullfölja den grundutbildning för familjehem som Familjehemscentrum erbjuder.