Syftet med hjälpmedel är att det ska underlätta för dig att klara det dagliga livet så självständigt som möjligt. I kommunens verksamhet är det arbetsterapeuter, sjukgymnaster och distriktssköterskor som kan prova ut och förskriva hjälpmedel.

Om du behöver hjälpmedel ska du i första hand vända dig till din Hälsocentral eller till kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Mer information:
pdf Förteckning över egenvårdprodukter_ok (82 KB)

Tips på produkter

Många produkter som kan vara till stöd och hjälp i vardagen finns även till försäljning på öppna marknaden. På Hinfo – en databas för hjälpmedel, finns mer information och länkar.