Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för kontrollmyndigheterna om hur reglerna som sanktionsavgifter bör tillämpas.

Vägledning for sanktionsavgift enligt livsmedelslagen