Trottoarpratare kan ställa till problem om framkomligheten försvåras för gående eller för dem som ska underhålla gator och gångbanor. Det krävs därför tillstånd för uppställning av trottoarpratare i Åre.

Tillståndet söker du hos Polisen, som utifrån Åre kommuns villkor och efter samråd med tekniska avdelningen, fattar beslut. Där Åre kommun inte är markägare ska även berörd markägare ge tillstånd. Polisen ger inte tillstånd om Åre kommun avstyrker ansökan. Kontakta därför Åre kommun på 0647-161 00 för samråd innan du skickar in ansökan till Polisen.

Ansökan avser "Användande av offentlig plats" och sker via en blankett som finns att hämta från Polisens webbplats.

Åre kommun tar en handläggningsavgift på 1 000 kr. Ansökan hos Polismyndigheten kostar 700 kr.

pdf Regler för trottoarpratare (580 KB)