Duveds skola är en F-9 skola. Den har elever från Åre kommuns västra delar. Upptagningsområdet är från Såå i öster till norska gränsen i väster. Det finns i dag cirka 420 elever på skolan.

 

Vår vision och ambition är att tillsammans skapa en skolmiljö som ständigt utvecklar mellanmänskliga goda relationer. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrund och värderingar. Trygghet och arbetsro ger eleverna goda möjligheter att utveckla sina förmågor och kunskaper i skolan, in i framtiden.

 

Inriktningen på fjällprofilen är mot tre områden: 

* Fjäll, turism och näringsliv.

* Skog och miljö, kultur, hembygd och historia.

* Friluftsliv, skidåkning och fjällturer.

 

Syftet är att ge kunskaper och upplevelser som förknippas med de fjällnära omgivningarna och dess företeelser. Målet är att alla barn och ungdomar i Duveds skola ska känna sig stolta över sin hembygd och ha kunskap om vilka värden som finns i fjällnära omgivningar.

 

pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveds skola (311 KB)

 

Expedition
0647-168 40

Frånvaroanmälan

0515-869 14
Frånvaro skall anmälas före kl. 12.00 varje frånvarodag.

 

Liza Kristoffersson

biträdande rektor F-6
0647-168 41

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Björn Jacobsson
tillförordnad rektor årskurserna 7-9 samt fritidshem

0647-168 59

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Åse Tjernberg
skoladministratör
0647-168 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adress: Box 63 | 837 24 Duved | Besöksadress: Skolvägen 1

 

Elevhälsoteam
Björn Jacobsson
tillförordnad rektor

0647-168 59

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Liza Kristoffersson

biträdande rektor
0647-168 41

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eva Holmberg
Skolsköterska 
Telefon: 0647-162 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maria Stickå
Kurator
Telefon: 0647-162 27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kajsa Johansson
Specialpedagog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lena Nilsson
Speciallärare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ruben Cañas Castro
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0647-162 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vår skola är en skola att trivas i. Det är en liten glesbygdsskola med i dagsläget 140 elever i F-9 . Det är en överblickbar skola med små elevgrupper, där elever och personal snabbt lär känna varandra. På skolan har vi också ett fritidshem med egna lokaler.

 

Vår vision är att alla våra elever lämnar skolan med en känsla och en upplevelse av att skolan var den plats där de blev sedda och bekräftade. Där de fick kunskap, insikter och lärdomar som hjälpte dem att växa som människor.
Samverkan och goda relationer främjar vi med återkommande åldersövergripande aktiviteter.

Den närhet som skolan har till naturen gör att aktiviteter där blir ett naturligt inslag. Skidåkning på längden och tvären, fjällvandring, övernattning i Bivack, vinterbad mm. De aktiviteter som sker utanför klassrummet kopplas alltid till läroplanen och är en del i att utveckla undervisningen.

 

pdf Likabehandlingsplan Hallens Kyrkskola (570 KB)  

 

Frånvaroanmälan
F-9:  0515-869 14
Frånvaro ska anmälas varje frånvarodag innan kl. 12.00.
 
Rektor

Joanna Rock
0647-163 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kristina Palmér
skoladministratör
Telefon expedition: 0647 - 163 99
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adress: Högenvägen 40, 845 91 Hallen
 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet går att nå dagligen via telefon men finns på plats i varierad utsträckning då vi delar deras tjänster med fler skolor.

 

Monica Lenell
skolsköterska

0647-162 28
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbetar onsdagar

 

Petra Danielsson
kurator
0643 - 162 37
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lisa Lindström
skolpsykolog
0647-168 88
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Susanne Moänge
studie och yrkesvallärare
0647-162 26
susanne.moäDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kyrkslättens skola och Knatteboa förskola ligger mitt i Kyrkbyn Kall, 2 mil väster om Järpen med utsikt över Kallsjön och Åreskutan. Vi har en storslagen natur ända in på knutarna. I skolan har vi åldersblandade klasser från förskoleklass till åk 6, i förskolan finns barn till en avdelning. Personalen på skolan jobbar med stort engagemang och lägger stor vikt vid att alla barn ska bli uppmärksammade.

 

Vi profilerar oss genom att ha Hållbar Utveckling på schemat. Undervisningen kommer att vara ämnesövergripande och även innehålla utomhuspedagogik med bland annat odling. Att ge våra barn kunskap om hållbar utveckling är samtidigt att ge dem redskap till hur de själva kan påverka i framtiden. Det känns viktigt och bra och berör oss alla.

 

Vi har bra lokaler att bedriva skolverksamheten i. Under samma tak finns; skola gymnastikhall, simhall, bild-, trä- och textilslöjdsal, matsal med hemlagad mat och stor salladsbuffé, minst 30% kravmärkta råvaror. Personalrum och rektorsexpedition mitt i skolan. Bibliotek, fritids, förskola. Vi har en fin utomhusmiljö med; stora lekområden, trygg och trafikvänlig skolgårdsmiljö, nära till härliga naturområden, pulkabacke, fotbollsplan som blir skridskobana vintertid om förutsättningarna ges, längdspår i närheten.

 

pdf Likabehandlingsplan Kyrkslättens skola  (140 KB)

 

Frånvaroamälan
0515-869 14
 
Fredrik Thelin
rektor
0647-163 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eva-Katrin Nilsson
skoladministratör
0647-162 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adress: Kall Kyrkmon 6 | 837 93 Järpen

 

Elevhälsoteam

Fredrik Thelin
rektor
0647-163 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ueli Niederberger
utvecklingspedagog
0647-168 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Monica Lenell
skolsköterska
0647-162 28
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Petra Danielsson
skolkurator
0647-162 37
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lisa Lindström
skolpsykolog
0647-168 88
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

På vår skola hjälper vi alla till att skapa trivsel och arbetsro som leder till utveckling och lärande. Vi har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt fritids. Elever i låg och mellanstadiet kommer från Mörsil och Mattmar med omnejd. I högstadiet är upptagningsområdet Järpen, Kall och Undersåker. Skolan har idag ca 300 elever.

 

Rektor försöker att vara ute i verksamheten så mycket det går, och då kan det vara svårt att få kontakt via telefon.  "Jag vill att alla elever ska lyckas med skolan här hos oss. Trygghet, delaktighet och tydlig återkoppling av resultat tror jag är framgångsfaktorer för att nå detta. Kontakta mig gärna om du har frågor och synpunkter som gäller vår skola."

 

pdf Likabehandlingsplan Mörsil skola (145 KB)

 

Expedition
Telefon: 0647-163 70

Frånvaroanmälan elever

0515-869 14

Frånvaro ska anmälas varje frånvarodag innan kl. 12.00

 

Linda Flykt
Rektor
0647-163 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Patrick Rosenberg
Biträdande rektor

0647-163 61

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Kicki Wedin
skoladministratör
0647-163 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 
Skolvärdinna
0647-163 51

 

Adress: Skolvägen 9 | 837 41 Mörsil

 

Elevhälsoteam

 

Linda Flykt
Rektor
0647-163 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Patrick Rosenberg
Biträdande rektor

0647-163 61

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lotta Johansson
Skolsköterska
0647-162 24
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ann-Catrin Kvarnlöf
sjuksköterska, skolsköterskan har öppen mottagning måndag-torsdag
0647-163 66
070-202 10 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Ebba Nylén
Studie- och yrkesvägledare
0647-162 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Lisa Lindström
skolspsykolog

0647-168 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

Rickard Forsberg
kurator (måndag - torsdag)
0647-162 13
070-276 96 24
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Racklöfska skola ligger mitt i centralorten Järpen i Åre kommun, Jämtlands
län. I skolan går ca 140 elever från förskoleklass till 6:an. Vi har även två
fritidshemsavdelningar som många av eleverna nyttjar.

Skolan ligger direkt i anslutning till härliga längdspår, ishall, simhall, och idrottshall.
Kommunbiblioteket ligger på gångavstånd från skolan. Placeringen av skolan är
idealisk för skolverksamhet med närheten till idrott, natur och kultur.
Skolgården erbjuder fantastiska möjligheter till aktiviteter, där finns bland annat
streetbasket, klätterställningar, gungor, ett litet skogsområde, en sportarena med
konstgräs, pulkabacke, grillplats och en stor fotbollsplan.
Flera av friluftsdagarna tillbringas på våra närliggande fjäll.

Skolan är organiserad i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt fritidshem.
Goda resultat, hög kompetens bland personalen och höga förväntningar på
verksamheten kännetecknar vår skola. Det är viktigt för oss att arbetsmiljön
stimulerar kreativitet, lärande och att eleverna får möjlighet att prova sin
självständighet.

På Racklöfska skolan jobbar vi för att alla ska må bra, såväl elever som personal. Vi
eftersträvar goda relationer genom att bland annat bygga upp en trygghet och ett
förtroende hos eleverna och med hemmen. Detta gör vi genom dialog och en
ömsesidig respekt i all vår kommunikation.
Välkommen till Racklöfska skolan - En skola full av möjligheter!

pdf Likabehandlingsplan Racklöfska skolan (322 KB)

 

Frånvaroanmälan
0515-869 14
 
Fredrik Thelin
rektor
0647-163 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Eva-Katrin Nilsson
skoladministratör
0647-162 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adress: Box 201 | 837 22 JÄRPEN | Besöksadress: Skolvägen 9

 

Elevhälsoteam

Monica Lenell
skolsköterska
0647-162 28
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Finns på plats tisdag och torsdag.

 

Petra Danielsson
skolkurator
0647-162 37
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Finns på plats torsdag.

 

Lisa Lindström
skolpsykolog
0647-168 88
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eleven i centrum

På Stamgärde skola och fritidshem jobbar eleverna engagerat med nya mål för respektive årskurs och verksamhet. Vi har ett förebyggande systematiskt elevhälsoarbete utifrån kunskap och psykosocial utveckling. Pedagogerna på skolan och fritids arbetar dagligen med att skapa trygga läromiljöer att utmanas och lyckas i för både individ och grupp. Arbetslagen tillsammans med elevhälsoteamet genomför kontinuerligt elevhälsomöten som ett led i vårt elevhälsoarbete. Vi uppskattar det goda samarbetet mellan elever, pedagoger och hemmet som är en viktig del i elevens utveckling. Exempel på detta är elevrådet och föräldrarådet.

 

Vi har en lugn, trygg och trivsam miljö där ett positivt, respektfullt bemötande är några av våra ledord. Här tar vi hand om varandra och vår miljö.

pdf Likabehandlingsplan Stamgärde skola (322 KB)

 

Adress: Byvägen 18 | 837 95 Undersåker

 

Frånvaroanmälan

Skola 24 telefonnummer 0515-869 14

 

Charlotta Bürger Hyllienmark
rektor
0647-163 26, 072-223 14 73

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Elevhälsoteam

Vårt elevhälsoteam består av specialister på olika områden för att kunna möta olika behov. 

Charlotta Bürger Hyllienmark

rektor
0647-163 26, 072-223 14 73

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sanna Tegengren
Specialpedagog/speciallärare
073-024 40 03

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johan Westervall
kurator
073-085 79 69
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Finns på skolan måndagar och tisdagar
Finns på mobil de andra dagarna

 

Evelina Björklund
skolsköterska
073-05 92 476
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Finns på skolan måndagar och tisdagar
Finns på mobil de andra dagarna

Åre skola är en F-3 skola belägen ett par skidskär från norra Europas häftigaste skidområde. Upptagningsområdet är från Ullån i väster till Björnänge och Såå i öster. I skolan finns kommunalt och kooperativt fritidshem samt en fritidsgård ”Lokalen”,en tummelplats för barn och ungdomar från 12 år och uppåt.

 

En skola med anor från 1800-talet, första skolbyggnaden från 1852 men har sedan efterbehov byggts till i omgångar. År 1951 fanns det behov för en större skola och år 1959byggdes ”en högmodern gymnastiksal avsedd även för andra ändamål”. År 1991 var det dags för en sista etapp då byggdes det till ytterligare tre klassrum,personalutrymmen och Hotell- och restaurangskola. Under 90-talet kom också biblioteket (men det är nu flyttat) att inhysas i Åre skolas lokaler. Som mest har det funnits ca 150 elever fördelade på åk 1 – 6. Idag finns här 100 elever från förskoleklass till åk 3.

 

pdf Likabehandlingsplan Åre skola (1.15 MB)

 

Frånvaroanmälan

0647-168 13.

 
Kim Sommarin
rektor
0647-168 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Åse Tjernberg
skoladministratör
0647-168 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adress: Skolvägen 2 | 837 52 Åre

 

Elevhälsoteam

Evelina Björklund
skolsköterska
0647-162 15
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Isabelle Wennberg
kurator
0647-162 33
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vakant
Specialpedagog
Har arbetsområde F-4 Åre /Duved F-3