Åre kommun samråder nu om ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen enligt 3 Kap 27 § Plan- och bygglagen. Den tematiska översiktsplanen handlar om kommunens ställningstaganden om vindkraft.

Syftet med planen är att tydliggöra kommunens intentioner gällande utveckling av storskalig vindkraftsproduktion och avvägningen mellan det allmänna intresset energiproduktion och övriga allmänna intressen vars markanspråk kan komma att vara oförenliga.

Samråd

Planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget ska också kunna delta i samrådet. Samrådets omfattning och inriktning ska anpassas till den planeringsuppgift som ska lösas vid varje tillfälle (3 Kap 8 § Plan- och bygglagen).

Det betyder att den som vill får tycka till om planförslaget.

Informationsmöte

Tisdag 2022-11-15 kl 18.00 kommer ett informationsmöte hållas i Lunden, Järpen.

Tjänstepersoner och konsulter kommer att berätta om arbetet med att ta fram samrådsförslaget. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att prata med politiker på plats.

Presentationen av tjänstepersoner och konsulter kommer gå att ta del av digitalt via Teams kl 18.00-18.45. För att göra det krävs det att du anmäler ditt intresse senast 2022-11-10 via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Adress: Norra vägen 16 c, Mötesrum 7 och 8 på bottenvåningen.

Tyck till om förslaget

Senast 2022-12-21 behöver du tycka till om förslaget. Det gör du genom att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller till Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen.

Märk gärna yttrandet med PLAN.2022.15 så går det lättare för oss att registrera det.

Planhandlingar finns tillgängliga att läsa på kommunhuset i Järpen, Åre bibliotek, ICA Karl Ors Bua, ICA Mörsil, ICA Kall, ICA Duved och ICA Undersåker. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om handlingarna skulle saknas.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Inom ramen för samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (PBL 3 Kap 9 §). Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan (PBL 3 Kap 6 b §) samt i ett särskilt beslut ta ställning i frågan (PBL 3 Kap 9 §). Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte genomförts.

pdf Beslut i fråga om miljöpåverkan (138 KB)

Samrådshandlingar

pdf Tematisk översiktsplan för vindkraft samrådshandling (7.28 MB)

pdf Rapport Möjliga områden med potential för vindkraft (4.36 MB)

pdf Rapport kartbilaga (6.72 MB)