En kommun har många olika uppgifter och ett stort antal anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna inom olika områden. Politikerna deltar inte i det dagliga arbetet i kommunen utan styr genom styrdokument.

pdf Rutiner för ökad skolnärvaro (31 KB)

pdf Skolpliktsbevakning gällande skolpliktiga elever folkbokförda i Åre kommun (131 KB)

pdf Incidentrapport från elev eller förälder
(79 KB)
 

Länkar

Skollagen
Barnkonventionen
Skolverket