Om du upplever problem med ditt dricksvatten ska du ta kontakt med den som är ansvarig.

Kommunalt vattenverk

Om du får ditt vatten från ett av våra kommunala vattenverk och upplever problem med dricksvattnet så ska du vända dig till vårt kundcenter. Kontaktuppgifter hittar du under den röda menyn kontakt.

Enskilt vattenverk

Om du får ditt dricksvatten från ett vattenverk som inte är kommunalt så ska du vända dig direkt till den som ansvarar för det vattenverket. Om du inte får någon hjälp från den ansvarige, eller om det gäller en allvarlig händelse, kan du kontakta oss för en eventuell utredning av problemet.

Enskild brunn

Om du får ditt dricksvatten från egen brunn och misstänker att vattnet är förorenat bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.