I fjällkommunerna finns lokala fjällsäkerhetskommittéer eller föreningar med fjällkunskaper och personliga erfarenheter av vistelse i fjällen.

I Åre fjällsäkerhetsförening samarbetar myndigheter, organisationer och erfaret fjällfolk för att sprida information och kunskap samt organisera utbildning som syftar till ökad fjällsäkerhet. Läs mer på www.fjallinfo.nu

Fjällsäkerhetsrådet tillsattes efter svåra fjällolyckor på 1970-talet, och arbetar idag under Naturvårdsverket. Här samarbetar centrala myndigheter och organisationer för att minska olycksriskerna för besökare i fjällen. Ta del av tips och råd på www.fjallsakerhetsradet.se