Ungdomscoacherna finns till för att värna om ungdomens behov.

Ungdomscoacherna arbetar uppsökande och förebyggande för unga mellan ålder 12-18. Vi strävar mot att vara den vuxna kontakten som ungdomar kan känna tillit till och stöd från, och som vid behov hjälper unga att få stöd genom andra insatser.

Vi finns där ungdomar finns, i skolan, fritidsgårdarna och utomhusmiljöer. Vi arbetar både dagar, kvällar och utvalda helger. Vårat kontaktnät är brett och vi samverkar med både skola, fritid, myndigheter, polis och civilsamhället för att främja trygga miljöer och uppväxtvillkor för unga i Åre kommun.

Som ungdomscoacher har vi tystnadsplikt, men också en skyldighet att anmäla oro om det finns misstanke om att barn far illa. Vår intention är att innan oron delges myndighet kommer vi tala med berörd ungdom. Vår vision är att kunna se till våra ungdomar i Åre kommun mår bra och att ungdomarna känner att de får stöd.

Även du som förälder till en ungdom eller du som på annat sätt möter ungdomar är välkommen att kontakta oss.