För att få adoptera ett barn behöver du få ett medgivande från socialnämnden och du måste först gå en föräldrautbildning. Det land barnet kommer ifrån ska också godkänna dig som adoptivförälder.

Adoptionen utgår alltid från barnets bästa. Om du vill adoptera din partners barn kallas det närståendeadoption. En genomförd adoption kan inte upphävas. Det finns olika sorters adoptioner.

Enskild adoption

När ett barn adopteras från ett annat land utan att det förmedlats via en adoptionsorganisation. Detta sker vanligen när det gäller en släktings barn. Adoptionen ska godkännas av Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd (MFoF). Det ska även ansökas om prövning hos MIA. Socialnämndens inblandning i detta är utifrån att adoptivföräldrarna ska genomgå föräldrautbildning och de ska ge medgivande.

Nationell adoption

När ett barn bosatt i Sverige adopteras inom landet. Det vanligaste är då att det rör sig om en närståendeadoption. Denna frågan ska prövas av tingsrätten. Den vuxne som barnet lever med blir i och med adoptionen förälder för barnet i juridisk mening.

Närstående adoption

Detta ska det ansökas om till tingsrätten. Om barnet är under 18 år så begär tingsrätten in ett yttrande från socialtjänsten i kommunen man är folkbokförd i. En utredning genomförs av socialtjänsten för att se om adoption är för barnets bästa.