Sedan 1 juli 2023 har Åre kommun tillsammans med Region Jämtland Härjedalen genomfört en förstudie som avslutades 31 januari 2024. Syftet var att kartlägga vilka möjligheter som finns och saknas för att agera mer hållbart både som medborgare och företagare.

Varför gjorde vi då detta?

Åre kommun har en hållbarhetsstrategi som går i linje med Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som FN har tagit fram. Syftet med dessa mål är att möjliggöra en hållbar framtid för alla på jorden. Mer information om samtliga dessa mål finns här: globalamalen.se » 

Åre kommun har åtagit sig att jobba mot dessa mål och en viktig del för att främja den förändring som krävs för att nå dem är det som kallas cirkulär ekonomi. Men har vi som kommun gjort tillräckligt för att möjliggöra denna omställning? Med denna förstudie ville vi ta reda på om Åre kommun har tillräckligt goda möjligheter för att skapa en cirkulär ekonomi. Om inte, vad saknas och behövs för att våra företagare ska kunna delta i omställningen och därigenom göra det enklare för konsumenter att agera mer hållbart?

Nu har förstudien ReWork Circulate nått sitt slut och med det har en förstudierapport tagits fram. Den fullständiga rapporten finns att läsa nedan men sammanfattningsvis visar resultaten på ett fortsatt behov av företagsfrämjande insatser för omställning parallellt med större tillgänglighet av hållbara alternativ för medborgare. Nästa steg nu är för Åre kommun att prioritera vilka insatser som är mest prioriterade att ta vidare i ett genomförandeprojekt. Stay tuned!

pdf Förstudierapport ReWork Circulate  (637 KB)