Sedan 1 juli 2023 pågår en förstudie inom kommunen med syfte att kartlägga vilka möjligheter som finns och saknas för att agera mer hållbart både som medborgare och företagare.

Varför gör vi då detta?

Åre kommun har en hållbarhetsstrategi som går i linje med Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som FN har tagit fram. Syftet med dessa mål är att möjliggöra en hållbar framtid för alla på jorden. Mer information om samtliga dessa mål finns här: globalamalen.se » 

Åre kommun har åtagit sig att jobba mot dessa mål och en viktig del för att främja den förändring som krävs för att nå dem är det som kallas cirkulär ekonomi. Men har vi som kommun gjort tillräckligt för att möjliggöra denna omställning? Med denna förstudie vill vi ta reda på om Åre kommun har tillräckligt goda möjligheter för att skapa en cirkulär ekonomi. Om inte, vad saknas och behövs för att våra företagare ska kunna delta i omställningen och därigenom göra det enklare för konsumenter att agera mer hållbart?

Det vi vill göra i förstudien är att få kontakt med er företagare som verkar inom kommunen och som kan bidra med insikter, åsikter, frågor och funderingar som rör hur ni som näringsidkare kan ställa om. Frågor vi hoppas kunna diskutera och svara på inkluderar till exempel:

  • Hur ser intresset och kunskapen ut för cirkulär ekonomi bland våra företagare?
  • Vilka hinder finns för lokala företagare att ställa om till cirkulära affärsmodeller?
  • Finns det produkter och tjänster våra medborgare önskar som kan utgöra affärsmöjligheter för företagare?
  • Finns det behov hos Åre kommun som privata aktörer skulle kunna agera leverantör av?

Men för att kunna göra detta behöver vi er, våra företagare.

På denna sida kommer vi publicera digitala enkätundersökningar som ni enkelt kan svara på utan att ta mer än några minuter i anspråk. Vi kommer också att bjuda in till workshops i vilka vi kan bolla och diskutera idéer, utmaningar och behov som vi kan inkorporera i ett eventuellt genomförandeprojekt.

I slutändan ska förstudien kunna svara på frågan om det finns ett behov av ett genomförandeprojekt för att snabba på omställningen och utvecklingen av fler cirkulära företag i kommunen.

Aktuella enkätundersökningar

Marknadsundersökning om avfallshantering och återbruk »

Syftet med undersökningen är att undersöka attityd, behov och efterfrågan av produkter och/eller tjänster som underlättar hållbar konsumtion. Sista svarsdag är måndagen den 18 september.

Obs! Använder du mobiltelefon behöver du scrolla för att se alla svarsalternativ.

Mer information

Traditionellt har samhället byggts upp utifrån en linjär ekonomi i vilken resurser plockats ut från jorden, förädlats till produkter som sedan konsumeras och därefter avyttras. Med en cirkulär ekonomi eftersträvas att de redan utnyttjade resurserna istället för att avyttras ska kunna förädlas och på så sätt kunna ersätta de jungfruliga resurserna. Förenklat är målet med detta att spara på jordens resurser och istället utnyttja det vi redan producerat. Kort sagt är cirkulär ekonomi ett kretslopp av resurser.

 

 

Namn: ReWork Circulate
Projektägare: Arbetsmarknadsavdelningen och Tekniska avdelningen
Medfinansiär: Region Jämtland Härjedalen
Projektledare: Anna Bylund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Arbetsledare: Linda Kalkan, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.