Här hittar du information om påverkansprogrammet “Kriminalitet som livsstil” och ungdomstjänst.

Påverkansprogrammet kan du ansöka om hos individ- och familjeomsorgen och ungdomstjänst kan bli aktuellt om en ungdom begår brott.

Kriminalitet som livsstil är ett kognitivt (KBT) påverkansprogram. I programmet jobbar man med kognitiv omstrukturering av kriminella tankemönster och med beteende aktivering. Genom en ökad medvetenhet om sina rättfärdigande tankemönster, kan kriminella beteende brytas och ersättas.

 

Av de tankemönster som presenteras i modellen är "rättfärdigande" den vanligaste förklaringen till varför man begår ett brott. Man rättfärdigar sitt brott genom att förklara sina olagliga handlingar:
Man vet ju att Svensson stjäl på jobbet – så varför skulle inte jag kunna ta för mig? Eller ” Om höjdarna skor sig så kan väl också jag ta det jag behöver”?

 

Grundbehandlingen omfattar 10–20 träffar under 6 månader om ca 60 minuter. Hemövningar ingår som en naturlig del i programmet. Programmet kan genomföras i grupp eller enskilt.

Ungdomstjänst är ett alternativ till böter och fängelsestraff för ungdomar mellan 15-18 år som har begått brott, i särskilda fall kan det även gälla ungdomar upp till 21 år. För att ungdomstjänst ska kunna utdömas krävs att du är lämplig och har samtyckt. Ungdomstjänsten består av oavlönat arbete och särskild anordnad verksamhet som kan innebära samtal.

 

Det är tingsrätten som avgör om ungdomstjänst är en lämplig påföljd, efter yttrande från socialtjänsten. Tingsrätten dömer det antal timmar som ungdomstjänsten ska bestå av.  Syftet med ungdomstjänst är att ungdomar skall ges en chans att arbeta av sitt straff och samtidigt få lära sig hur det är att arbeta på en arbetsplats. Ungdomstjänst ska också ha en pedagogisk, gränssättande och vägledande funktion.

 

Ungdomstjänsten är oavlönad och sker utanför skoltid eller eventuellt vanligt arbete. Omfattningen är mellan 20-150 timmar.  Arbetet kan utföras i exempelvis en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet, trossamfund, eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privat regi. På arbetsplatsen utses en handledare som följer dig under arbetet.

 

En annan del av ungdomstjänsten är deltagande i annan särskild anordnad verksamhet som i Åre kommun består av samtals-/påverkansprogram. I dessa samtal ges du möjlighet att reflektera över din livssituation, diskutera brottet du dömts för och vilken påverkan det medfört, både för dig själv och för din familj. Samtalen anpassas efter dina behov.

 

Ungdomstjänst kräver en aktiv insats av både dig och din/dina vårdnadshavare.